GTA 5 fusk

GTA 5 fusk – Så fuskar du i Grand Theft Auto 5

2024-07-02 | Gaming

GTA 5 är ett av de mest populära spelen genom tiderna, och många spelare har hittat sätt att göra spelet ännu roligare genom fuskkoder. Här kommer vi att gå igenom alla olika fusk du kan använda i Grand Theft Auto 5.

Oavsett om du spelar på PC, Playstation eller Xbox, kommer vi att visa dig exakt hur du fuskar för att få tillgång till extra pengar, vapen, fordon och andra häftiga fördelar. Följer du våra enkla instruktioner kan du snabbt och enkelt testa på de roligaste fusken i spelet.

Så fuskar man på GTA 5

På PC har du två alternativ för att aktivera fusk. Du kan antingen ange en kod direkt på din mobiltelefon i spelet eller använda konsolen. För att öppna konsolen, tryck på ”²” som finns längst upp till vänster på ditt tangentbord. När konsolen är öppen kan du skriva in fuskkoden och aktivera den.

För att aktivera en fuskkod på Playstation och Xbox har du, precis som på PC, faktiskt två olika alternativ här med. Du kan antingen bara trycka in en specifik kombination av knappar på din kontroll. Du kan dock också använda mobiltelefonen i spelet för att skriva in fuskkoderna. Båda metoderna fungerar lika bra och ger dig tillgång till samma spännande fusk.

Alla GTA 5 fusk

Nedanför ser alla olika fuskkoderna på GTA 5. Vi kommer visa hur man slår in koderna för respektive konsol samt på PC.

Fusk på PC

Spelkoder:

PAINKILLER – Gör dig odödlig

TURTLE – Återställer hälsa och rustning

FUGITIVE – Ökar efterlysnings-nivån

LAWYERUP – Minskar efterlysnings-nivån

POWERUP – Återställer specialförmåga

LIQUOR – Berusat läge

SLOWMO – Slowmotion-läge

DEADEYE – Slowmotion-sikte

CATCHME – Snabb löpning

GOTGILLS – Snabb simning

HOPTOIT – Superhopp

SKYDIVE – Ger en fallskärm

SKYFALL – Glider genom luften

FLOATER – Ändrar gravitationen

MAKEITRAIN – Ändrar vädret

SNOWDAY – Sladdande fordon

Fordonskoder:

Observera att koder med utmaningar inom parentes endast kan användas när den relaterade utmaningen har slutförts.

BANDIT – BMX-cykel

BARNSTORM – Akrobatflygplan

BUZZOFF – Buzzard attackhelikopter

COMET – Sportbil

FLYSPRAY – Duster flygplan

OFFROAD – Sanchez motorcykel

RAPIDGT – Rapid GT-bil

ROCKET – PCJ-600 motorcykel

TRASHED – Sopbil

VINEWOOD – Limousine

DEATHCAR – Duke O’Death bil (efter Duel-utmaningen)

EXTINCT – Sjöflygplan (efter Seaplane-utmaningen)

BUBBLES – Kraken-ubåt (efter Wildlife Photography-utmaningen)

Vapenkoder:

HOTHANDS – Explosiva slag

HIGHEX – Explosiv ammunition

FIRE – Brandkulor

TOOLUP – Ger dig alla vapen i spelet

Fusk på Playstation

För att aktivera en kod på Playstation och Xbox behöver man som sagt bara följa en kombination av knappar, men som vi nämnde tidigare kan man också ange koderna via telefonen på spelet.

Spelkoder:

Gör dig odödlig – Höger, X, Höger, Vänster, Höger, R1, Höger, Vänster, X, Triangel

Återställer hälsa och rustning – Cirkel, L1, Triangel, R2, X, Fyrkant, Cirkel, Höger, Fyrkant, L1, L1, L1, L1

Ökar efterlysnings-nivån – R1, R1, Cirkel, R2, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger

Minskar efterlysnings-nivån – R1, R1, Cirkel, R2, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster

Återställer specialförmåga – X, X, Fyrkant, R1, L1, X, Höger, Vänster, X

Nykter läge – Triangel, Höger, Höger, Höger, Vänster, Höger, Fyrkant, Cirkel, Vänster

Slowmotion-läge – Triangel, Vänster, Vänster, Höger, Höger, Fyrkant, R2, R1

Slowmotion-sikte – Fyrkant, L2, R1, Triangel, Vänster, Fyrkant, L2, Höger, X

Snabb löpning – Triangel, Vänster, Vänster, Höger, Höger, L2, L1, Fyrkant

Snabb simning – Vänster, Vänster, L1, Höger, Höger, Höger, R2, Vänster, L2, Höger, L2, L2

Superhopp – Fyrkant, Cirkel, Cirkel, L2, Fyrkant, Fyrkant, Vänster, Höger, X

Ger en fallskärm – Vänster, Höger, L1, L2, R1, R2, R2, Vänster, Vänster, Vänster, Höger, L1

Glida genom luften – L1, L2, R1, R2, Vänster, Höger, Vänster, Höger, L1, L2, R1, R2, Vänster, Höger, Vänster, Höger

Ändra gravitationen – Vänster, Vänster, L1, R1, L1, Höger, Vänster, L1, Vänster

Ändra vädret – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, L2, Fyrkant

Sladdande fordon – Triangel, R1, R1, Vänster, R1, L1, R2, L1

Fordonskoder:

BMX-cykel – Vänster, Vänster, Höger, Höger, Höger, Vänster, Höger, Fyrkant, Cirkel, Triangel, R1, R2

Akrobatflygplan – Cirkel, Höger, L1, L2, Vänster, R1, L1, L1, Vänster, Vänster, Kryss, Triangel

Buzzard attackhelikopter – Cirkel, Cirkel, L1, Cirkel, Cirkel, Cirkel, L1, L2, R1, Triangel, Cirkel, Triangel

Sportbil – R1, Cirkel, R2, Höger, L1, L2, X, X, Fyrkant, R1

Duster flygplan – Höger, Vänster, R1, R1, Vänster, Triangel, Triangel, X, Cirkel, L1

Golfbil – Cirkel, L1, Vänster, R1, L2, X, R1, L1, Cirkel, X

Moto Sanchez – Vänster, Vänster, Höger, Höger, Vänster, Höger, Fyrkant, Cirkel, Triangel, R1, R2

Rapid GT-bil – R2, L1, Cirkel, Höger, L1, R1, Höger, Vänster, Cirkel, R2

Motorcykel PCJ-600 – R1, Höger, Vänster, R2, Vänster, Höger, Fyrkant, L2, L1

Sopbil – Cirkel, R1, Cirkel, R1, R1, Vänster, Vänster, R1, L1, Cirkel, Höger

Limousine – R2, Höger, L2, Vänster, Vänster, Vänster, R1, L1, Cirkel, Höger

Vapenkoder:

Explosiva slag – Höger, Vänster, X, Triangel, R1, Cirkel, Cirkel, Cirkel, Cirkel, L2

Explosiv ammunition – Höger, Fyrkant, X, Vänster, R1, R2, Vänster, Höger, Höger, Höger, L1, L1, L1, L1

Brandkulor – L1, R1, Fyrkant, R1, Vänster, R2, R1, Vänster, Fyrkant, Höger, L1, L1

Ger dig alla vapen i spelet – Triangel, R2, Vänster, L1, X, Höger, Triangel, Ner, Fyrkant, L1, L1, L1, L1

Fusk på Xbox

Spelkoder:

Gör dig odödlig – Höger, A, Höger, Vänster, Höger, RB, Höger, Vänster, A, Y

Återställer hälsa och rustning – B, LB, Y, RT, A, X, B, Höger, X, LB, LB, LB, LB

Ökar efterlysnings-nivån – RB, RB, B, RT, Vänster, Höger, Vänster, Vänster, Höger, Vänster, Höger

Minskar efterlysnings-nivån – RB, RB, B, RT, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster, Höger, Vänster

Återställer specialförmåga – A, A, X, RB, LB, A, Höger, Vänster, A

Berusat läge – Y, Höger, Höger, Vänster, Höger, X, B, Vänster

Slowmotion-läge – Y, Vänster, Vänster, Höger, Höger, X, RT, RB

Slowmotion-sikte – X, LT, RB, Y, Vänster, X, LT, Höger, A

Snabb löpning – Y, Vänster, Vänster, Höger, Höger, LT, LB, X

Snabb simning – Vänster, Vänster, LB, Höger, Höger, RT, Vänster, LT, Höger

Superhopp – LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, Vänster, Höger, A

Ger en fallskärm – Vänster, Höger, LB, LT, RB, RT, RT, Vänster, Vänster, Höger, LB

Glida genom luften – LB, LT, RB, RT, Vänster, Höger, Vänster, Höger, LB, LT, RB, RT, Vänster, Höger, Vänster, Höger

Ändra gravitationen – Vänster, Vänster, LB, RB, LB, Höger, Vänster, LB, Vänster

Ändra vädret – RT, A, LB, LB, LB, LT, LT, LT, X

Sladdande fordon – Y, RB, RB, Vänster, RB, LB, RT, LB

Fordonskoder:

BMX-cykel – Vänster, Vänster, Höger, Höger, Höger, Vänster, Höger, X, B, Y, RB, RT

Akrobatflygplan – B, Höger, LB, LT, LT, Vänster, RB, LB, LB, Vänster, Vänster, Vänster, A, Y

Sportbil – RB, B, RT, Höger, LB, LT, A, A, X, RB

Duster flygplan – Höger, Vänster, RB, RB, Vänster, Y, Y, A, B, LB, LB

Golfbil – B, LB, Vänster, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Moto Sanchez – Vänster, Vänster, Höger, Höger, Vänster, Höger, X, B, Y, RB, RT

Rapid GT-bil – RT, LB, B, Höger, LB, RB, Höger, Vänster, B, RT

Motorcykel PCJ-600 – RB, Höger, Vänster, Höger, RT, Vänster, Höger, X, Höger, LT, LB, LB

Sopbil – B, RB, B, RB, RB, Vänster, Vänster, RB, LB, B, Höger

Limousine – RT, Höger, LT, Vänster, Vänster, Vänster, RB, LB, B, Höger

Vapenkoder:

Explosiva slag – Höger, Vänster, A, Y, RB, B, B, B, B, LT

Explosiv ammunition – Höger, X, A, Vänster, RB, RT, Vänster, Höger, Höger, LB, LB, LB

Brandkulor – LB, RB, X, RB, Vänster, RT, RB, Vänster, X, Höger, LB, LB

Ger dig alla vapen i spelet – Y, RT, Vänster, LB, A, Höger, Y, Ner, X, LB, LB, LB, LB

Fuskkoder via telefonen

Som vi har nämnt tidigare kan man även slå in fuskkoder via telefonen som man har i spelet. Detta kan göras på PC och även Playstation och Xbox. Nedanför ser du alla olika koder som man kan slå in via telefonen:

Spelkoder:

1-999-724-6545537 – Gör dig odödlig

1-999-887-853 – Återställer hälsa och rustning

1-999-384-48483 – Ökar efterlysnings-nivån

1-999-529-93787 – Minskar efterlysnings-nivån

1-999-769-3787 – Återställer specialförmåga

1-999-547867 – Berusat läge

1-999-332-3393 – Slowmotion-läge

1-999-332-3393 – Slowmotion-sikte

1-999-228-2463 – Snabb löpning

1-999-46844557 – Snabb simning

1-999-467-8648 – Superhopp

1-999-759-3483 – Ger en fallskärm

1-999-759-3255 – Glida genom luften

1-999-356-2837 – Ändra gravitationen

1-999-625-348-7246 – Ändra vädret

1-999-766-9329 – Sladdande fordon

Fordonskoder:

1-999-226-348 – BMX-cykel

1-999-227-678-676 – Akrobatflygplan

1-999-289-9633 – Buzzard attackhelikopter

1-999-266-38 – Sportbil

1-999-359-77729 – Duster flygplan

1-999-4653-461 – Golfbil

1-999-633-7623 – Sanchez motorcykel

1-999-727-4348 – Rapid GT-bil

1-999-762-538 – PCJ-600 motorcykel

1-999-872-7433 – Sopbil

1-999-846-39663 – Limousine

1-999-332-84227 – Duke O’Death bil (efter Duel-utmaningen)

1-999-398-4628 – Sjöflygplan (efter Seaplane-utmaningen)

1-999-282-2537 – Kraken-ubåt (efter Wildlife Photography-utmaningen)

Vapenkoder:

1-999-468-42637 – Explosiva slag

1-999-444-439 – Explosiv ammunition

1-999-4623-634279 – Brandkulor

1-999-866-587 – Ger dig alla vapen i spelet

Liknande texter

Sims 4 fusk och koder

Letar du efter fuskkoder för Sims 4? Då är detta rätt plats för dig! Vi kommer nämligen visa alla fuskkoderna som går att använda på spelet. Nedanför hittar du en lista med alla de bästa fuskkoderna som kan hjälpa dig att få ut mer av ditt spelande. Låt oss dyka in...

Övriga ämnen