InfoTech Umeå

Kodcentrum
Nu efterlyser Kodcentrum fler volontärer som vill hjälpa barn programmera. Foto: Kodcentrum.

Vill lära fler barn programmera

Kön till kodstugor där barn lär sig programmera är lång. Nu söker Kodcentrum fler volontärer till Umeå och Skellefteå som vill hjälpa barn till digitalt skapande.

Kodcentrum
är en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Verksamheten drivs i så kallade kodstugor på sju orter i landet, bland annat i Umeå och Skellefteå.

Kurserna som erbjuds till barn som är 9 – 13 år är mycket eftertraktade och blir fort fulltecknade med många barn i reservkö. Men för att kunna driva verksamheten behövs volontärer, något som föreningen nu efterlyser fler av. I Umeå och Skellefteå har såväl studenter som anställda på it-företag varit med som volontärer och nu vill Kodcentrum öka på antalet vuxna som kan vägleda barnen.

– Vi vill gärna ha in tre, fyra personer till. Att få in volontärer med annan bakgrund och fler kvinnor skulle bredda volontärgruppen, berättar projektledare Gayathri Mudigonda.

Grunder till programmering

I kodstugan introduceras barnen till programmeringsspråket Scratch som är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom block som byggs ihop för att skapa spel och animationer.

Ungas kunskaper om kod, programmering och digitalt skapande har diskuterats flitigt under senare tid. Inte minst på grund av att digitalt skapande och programmering blir allt viktigare i takt med att samhället digitaliseras.

I framtiden kommer allt fler arbeten kräva någon form av digital kompetens, och redan idag är bristen på programmerare stor både i Sverige och inom EU. År 2020 beräknar EU-kommissionen att det kommer saknas närmare 1 miljon programmerare inom EU, något som i hög grad påverkar innovationstakten och även ekonomin.

Kodcentrum stöttas av bland annat Microsoft, Spotify, Informator och Vinnova.

Läs mer om att vara
volontär hos Kodcentrum.

Text avMikael Hansson
Publicerad