InfoTech Umeå

Martin Servin PC4000
Umeåforskaren Martin Servin har utsetts av Komatsu att ingå i företagets internationella vetenskapsråd. Bilden till höger visar Martin framför en av Komatsus mastodontgrävare PC4000, som Martin även fick åka med i.

Umeåforskare vetenskaplig rådgivare till Komatsu

Umeåforskaren Martin Servin har utsetts till vetenskaplig rådgivare till Komatsu-koncernen. Uppkopplade smarta maskiner i samspel med människan är i fokus.

Nyligen hölls ett möte i Aachen och Düsseldorf där Komatsu-koncernen bjöd in sitt vetenskapsråd till diskussioner om teknikutveckling. Komatsu Ltd är världens andra största tillverkare av tunga arbetsmaskiner med 50.000 anställda. I Umeå har Komatsu Forest huvudkontor och tillverkning av skogsmaskiner under produktnamnet Valmet. Totalt 1.400 anställda.

– Uppkopplade, samverkande, smarta och semiautonoma maskiner var en gemensam tråd under dagarna. Jag var glatt förvånad över att se hur stor plats människorna tar i Komatsus vision. Helautonoma maskiner och fabriker tomma på människor finns inte på horisonten. Bilden är istället en stor mängd människor, fysiskt aktiva och arbetande i harmoni med smart teknik, säger Martin Servin som arbetar vid UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Martin Servin ingår även i styrgruppen för Infotech Umeå.

Det vetenskapliga rådet träffas årligen och diskuterar tekniktrender och innovationer tillsammans med ett tjugotal av Komatsus ledande direktörer, inklusive VD, vice VD och FoU-ansvarig, teknikchef, ICT-chef, styrelseordförande och Mitsuru Ueno, som är koncernchef för Komatsu Forest med säte i Umeå.

Umeåforskning presenterades

Under mötet gav Martin Servin två föredrag. Ett om användningen av fysikbaserad simulering för robotisering och design av grävande, lastande och transporterande maskiner. Det andra handlade om den virtuella fabriken, en digital och experimenterbar version av den fysiska fabriken fast driven med realtidssimulering.

– Direktörerna var redan bekanta med den teknik för simulering av maskiner och granulära material som utvecklas i Umeå och återfinns i programvaror och simulatorer från Umeåföretagen Algoryx och Oryx. Flera av direktörerna har besökt Komatsu Forest i Umeå, som använder en del av teknologin. Jag kunde också presentera några nya resultat runt maskinlärning och simulering som väckte stort intresse, fortsätter Martin Servin.

Hög teknisk utbildning

– Direktörerna var oerhört välkomnande och teknikintresserade. Vid den gemensamma middagen hade jag VDn Tetsuji Ohashi och vice VD tillika FoU-chef till bordet. Jag lärde mig att samtliga 16 direktörer har hög teknisk utbildning. VD:n är själv utbildad i tillämpad matematik, något som är annorlunda från många andra storföretag. Efter middagen ersatte jag ett antal slides i mitt föredrag dagen därpå med mer tekniskt och matematiskt innehåll. Det var helt rätt. De vill och de kan diskutera på en konkret och avancerad teknisk nivå. Det lovar gott inför ett framtida samarbete, vidare än teknologi- och innovationsrådet.

Besök i gruva

De två intensiva dagarna innehöll också besök till försöksfabriker vid universitetet i Aachen, som har excellensstatus inom produktionsteknik, Komatsus fabrik för gruvmaskiner i Düsseldorf samt testområdet i en närliggande gruva i Neanderdalen där ett av de första fossilen från neandartalare grävdes fram 1856, två år före Darwins Arternas uppkomst.

– Vi var två lyckliga rådgivare som fick chansen till en tur i jättegrävaren PC4000 som fyller 22 kubikmeter per skopa. En otroligt snabb och smidig maskin trots sin tyngd och räckvidd på nära 20 meter. Inga nya neandertalfossil grävde vi dock fram, konstaterar Martin Servin med ett leende.

Fakta om vetenskapliga rådet
I det vetenskapliga teknologi- och innovationsrådet ”International Advisory Board – Hightech and Innovation” ingår ett flertal internationella experter från Aachen University RWTH (produktionsteknik), Ericsson (IoT), ETH Zürich (markradar), Environmental Technology Fund (hållbara teknikinvesteringar), FEV (drivlinor), Fraunhofer Instituten (produktionsteknik och automation), PTC (mjukvara för CAD/CAE/PLM) samt Umeå universitet (simulering).

Komatsu Ltd är världens andra största tillverkare av tunga arbetsmaskiner, framförallt grävande och transporterande maskiner inom bygg- och anläggningsmaskiner och gruvdrift. Företaget har totalt ca 50.000 anställda. Komatsu Forest har i Umeå huvudkontor och tillverkning av skogsmaskiner under produktnamnet Valmet. Totalt 1.400 anställda.

Text avMikael Hansson
Publicerad

Fler nyheter om UMIT Research Lab

 • Under temadagen visade Oryx Simulations upp några exempel på simuleringsmaskiner för kranar.
  14 September 2016

  Framtidens kranar är digitala varelser

  Digitaliseringen påverkar även framtidens kranar. Det var tydligt under en temadag i Umeå som samlade ett 60-tal forskare och företagare.

 • Forskare vid UMIT Research Lab.
  28 April 2016

  Forskning ger lyft åt teknikföretag

  Umeå har blivit en stark forskningsbas för simulering och optimering, något som starkt gynnar teknikföretag i regionen. Ett 50-tal forskare finns vid centret UMIT Research Lab, visar den senaste årsberättelsen.

Se alla relaterade nyheter