InfoTech Umeå

Umeå Java User Group
Med under Coderetreat i Umeå var från vänster: Markus Tenghall, Mattias Sällström, Alexander Oskarsson, Markus Örebrand, Anna Ölund, Christina Shaskiw, Tommy Enryd, P A Bäckström, Claes Forsberg, Simon Nilsson, Viktor Jonsson och Ulf Rudälv.

På coderetreat med 90 städer

Umeå var en av 90 städer i världen som i lördags deltog i världsarrangemanget Global Day of Coderetreat 2011. Arrangörer var Umeå Java User Group och ett tjugotal utvecklare från Umeå och Skellefteå deltog för att fördjupa sig i kodandets hantverk.

Coderetreat
är ett evenemang som skapats av utvecklargurun Corey Haines och genomförde i lördags i 90 städer över hela världen. med livesändningar från de olika platserna kunde deltagarna följa varandras övningar samtidigt som man löste egna utmaningar på de orter man befann sig på.

Under loppet av en Coderetreat-dag får deltagarna intensiv och praktisk övning med fokus på grunderna i mjukvaruutveckling och design. Grunden för övningarna består av ett antal utmaningar som deltagarna runt om i världen tar sig an under sessioner om 45 minuter. Efter varje session går man sedan på respektive ort gemensamt igenom vad man åstadkommit för att höja sin kompetens ett snäpp till.

I själv upplägget ligger också att all kodning ska ske i form av parprogrammering samt att man raderar all kod när man lämnar en session.

Retreat som ger fördjupning

Ordet retreat  betyder att dra sig tillbaka i stillhet, att kliva undan, att ta en form av time-out. Ett passande ord för just detta evenemang där deltagarna inte har några tidskrav från kunder eller uppdragsgivare utan får ägna sig på djupet åt utmaningar i mjukvaruutveckling och objektorienterad design.

– I det dagliga arbetet har man ofta på sig en press att hela tiden göra nytta. Men poängen med denna dag är att vi här får tid för att öva på det tekniska, säger Markus Örebrand, en av initiativtagarna till Coderetreat i Umeå.

– Det hjälper oss att få öva på hantverket, säger Mattias Sällström, som också är en av grundarna bakom
Umeå Java User Group
som arrangerade lördagens Coderetreat, och liksom de övriga med i nätverket på helt ideell basis. Drivkraften till att vara med är främst viljan att förkovra sig och lära sig mer.

Parprogrammering

Alla utmaningar under en Coderetreat dagen ska lösas i par. Det är en viktigt pedagogisk form och en av grundstenarna i Coderetreat.

– Att tänka kring och lösa problem är det man som utvecklare lägger ner mest tid på. Det är inte att skriva på tangentbordet, förklarar Markus Örebrand.

– Är man två lyfter man varandra. Man lär sig skriva och jobba på ett mer ansvarsfullt sätt, fortsätter han, och berättar vidare att övningarna under en Coderetreat-dag inte är bundet till ett visst språk. I Umeå användes exempelvis flera olika språk under dagen som Java, C# och C++.

Sammantaget menar arrangörerna att det var en mycket lyckad dag med stort intresse från deltagare som kom från både Umeå och Skellefteå.

Arrangemanget sponsrades av Sogeti och Metria.

Nedan: Corey Haines hälsar välkommen till Coderetreat Day 2011

Text och foto: Mikael Hansson

Text avMikael Hansson
Publicerad

Fler nyheter om Sogeti och Umejug

Se alla relaterade nyheter