InfoTech Umeå

Javaforum Umeå
Från vänster: Jonas Andersson (initiativtagare Umejug), Patrik Fredriksson (grundare DDD Sweden), Mattias Sällström (initiativtagare Umejug).

Lyckat om domändriven design

Bra uppslutning var det när Umeå Java User Group nyligen samlade 39 personer från ett tiotal företag i Umeå på Tietos kontor för att lyssna på Patrik Fredriksson, en profil inom domän-driven design (DDD) i Sverige.

DDD är en mentalitet och ett arbetssätt som handlar om att sätta kärnproblemet för ett system i fokus genom att utforma ett språk som både domänexperter och programmerare förstår. Patrik pratade om koncept, tekniker och byggstenar som man använder i team som arbetar domändrivet, uppbackat av färgstarka anekdoter och exempel.

Utöver föreläsningen bjöds besökarna på pizza.

Umeå Java User Group bildades i december 2009 av Jonas Anderson, Mattias Sällström och Jens Wallström, och har sedan starten vuxit till ett 80-tal medlemmar. Syftet är att ge intresserade ett forum att mötas och utbyta erfarenheter och kunskap. Teoretiska träffar varvas med mer praktiska och man har som ambition att ses fyra gånger på termin. Träffarna sker på kvällstid och antalet deltagare varierar från knappt 10 till ca 40. Några grundregler gäller för JUGens verksamhet och de är:

• JUG-mötena skall handla om nätverkande framför sälj/rekrytering
• JUG skall präglas av individer framför företag
• JUG skall handla om kunskapsutbyte framför envägsinlärning

Text avMikael Hansson
Publicerad