InfoTech Umeå

Robotforskare från Umeå
En av forskargrupperna som utvecklar intelligenta robotar finns vid Umeå universitet. Här på bild: Bo Li, Ulrik Söderström, Erik Billing, Thomas Hellström och Benjamin Fonooni.

Intelligenta robotar blir vardag

Intelligenta robotar kan hjälpa oss i vardagen men kan vi lita på dem? Thomas Hellström vet. Han är lektor och leder forskningsgruppen intelligent robotteknik vid Umeå universitet.

Intelligenta robotar, som Thomas Hellström forskar kring är robotar som interagerar med människor och förväntas själva lösa problem när oförutsedda händelser inträffar.

Thomas Hellström koordinerar EU-projektet INTRO som har beviljats över 21 miljoner kronor och samlar deltagare från företag och universitet i Sverige, Israel, Tyskland, England, Belgien och Frankrike.

– Scenariot att robotarna skulle ta över jorden är föga troligt, påpekar Thomas Hellström i en intervju i tidningen Kollega.

Men däremot kan risker uppstå om roboten tar fel beslut. Thomas Hellström ger som exempel ett kraftverk där en robot skulle kunna göra fel genom att öppna dammluckorna vid fel ögonblick.

– Drömmen för alla forskare är förstås att tillverka en robot som är medveten, alltså som kan tänka. Men mer realistiskt är kanske att man lyckas skapa en robot som är så pass intelligent att den kan anpassas efter individen, fortsätter Thomas Hellström.

Läs hela intervjun i Kollega.

Robotforskning som föreläsning

Intresset för robotar växer och allt fler vill veta vad de kan göra. Därför har Erik Billing, forskarstudent vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, satt ihop en föreläsning som han kan hålla för gymnasieelever.

Erik Billing– Robotar blir allt vanligare inom många områden. Än så länge ser vi dem inte ute på gator och torg, men de är numera en självklarhet inom industrin, militären och sjukvården. Moderna robotar blir allt duktigare på att interagera med människor och kan därför ta plats på fler och fler ställen i samhället, menar Erik Billing. 

– Frågan om vi kan bygga robotar som verkligen kan tänka och förstå så som vi människor kan är inte längre bara ett ämne för science fiction-filmer. Men för att kunna besvara denna fråga måste vi ha en mycket bättre förståelse för vad det är som händer i hjärnan när vi tänker.

Datorer och robotar har visat sig vara väldigt användbara även för att förstå hjärnan och det finns i dag forskare som försöker efterlikna hjärnan när de bygger de datorprogram som ska styra framtidens robotar. Erik Billings föreläsningen handlar lika mycket om neurovetenskap och psykologi som om robotik och data. Det här är ett ämnesöverskridande område och ett tydligt exempel på att vi måste studera samma sak från många olika håll för att verkligen förstå det.

Erik Billings föreläsning ingår i ett erbjudande från Umeå universitet som kallas
Forskning à la carte.

Text avMikael Hansson
Publicerad