InfoTech Umeå

Fredrik Grönlund, Johan Forsberg och David Johansson
Fredrik Gröndlund och David Johansson är nyss hemkomna från Indien där de certifierat sig för nya nivåer för produkterna SupportCenter och ServiceDesk. I mitten Johan Forsberg som också ingår i teamet. Bengt Wass saknas på bilden.

Indienresa stärker UDKs kompetens

Med nya certifieringar för produkterna SupportCenter och ServiceDesk har Fredrik Grönlund och David Johansson från UDK nyligen återvänt från Indien.

Under ett flertal år har
UDK
skickat medarbetare till Indien för att möta utvecklare inom ManageEngine, en del av företaget Zoho, som tagit fram produkter som SupportCenter och ServiceDesk. Det är produkter för support och ärendehantering som används av ett stort antal företag i Sverige. Med den internationella certifieringen vill UDK visa på att företaget kan leverera med högsta kvalitet.

UDK från Umeå är en av ManageEngines leverantörer i Sverige och har sedan flera år byggt upp ett stort kunnande kring produkterna. Det direkta samarbete som medarbetarna får genom att möta utvecklare på plats i Indien är viktigt för att kunna erbjuda stor kompetens inom området, menar Fredrik Grönlund.

Högsta kvalitet

– Med de nya certifieringar som vi nu tagit kan vi visa att vi kan leverera med högsta kvalitet, säger Fredrik Grönlund, som nu tagit ManageEngines högsta nivå av certifieringar för dessa produkter. Under resan certifierade sig också David Johansson för ManageEngines första basnivå. Förutom Fredrik Grönlund och David Johansson ingår även Bengt Wass och Johan Forsberg i UDK:s team kring ManageEngines produkter.

– Certifieringen innebär att vi dokumenterat våra kunskaper och att få träffa utvecklarna på plats, ansikte mot ansikte, ger oss ett stort utbyte, fortsätter Fredrik Grönlund.

Förutom de båda stora produkterna SupportCenter och ServiceDesk växer även intresset för Desktop Central, en produkt som underlättar fjärrhantering av datorer och mobiltelefoner.

– Det beror inte minst på att antalet mobila enheter blir större och därmed nödvändigheten av att kunna hantera dessa, säger Fredrik Grönlund.

Bakgrund

Zoho står för produktportföljen ManageEngine och är en mycket stor världsspelare för it-system med över 50 000 kunder i hela världen. ServiceDesk, SupportCenter och Desktop Central är tre produkter som UDK erbjuder sina kunder för att underlätta support och ärendehantering.

UDK är ett företag som arbetar med verksamhetsstödjande IT-lösningar för ärendehantering, affärssystem och hantering av produktinformation (PIM). Kompetensen sträcker sig från teknikplattformar och integrationer till kundanpassningar och verksamhetsprocesser. UDK har sitt huvudkontor i Umeå och är omkring 60 anställda.

Text och foto: Mikael Hansson

Text avMikael Hansson
Publicerad

Fler nyheter om UDK

 • Jörgen Bolin, UDK, och Ludvig Henningsson, Advitech
  20 Oktober 2016

  UDK förvärvar Advitech

  UDK i Umeå förvärvar konsultbolaget Advitech och förstärker sitt erbjudande för verksamhetsnära IT-lösningar med affärssystem, beslutsstödjande tjänster och infrastruktur som grund.

 • Jörgen Bolin och Joakim Öhgren, UDK.
  7 Oktober 2016

  UDK satsar på Qlikview

  UDK satsar på beslutsstödsverktyget Qlikview. Det är början på företagets strategi att leverera tjänster och lösningar inom både affärssystem och Business intelligence, BI.

 • Mikael larsson, UDK och Fredrik Johansson, Check Point Sverige
  21 September 2016

  Säkerhetsskydd allt mer viktigt

  Att skydda sig mot attacker på nätet blir allt mer viktigt. Nyligen genomförde UDK ett seminarium om säkerhetshot och ransomware och hur organisationer kan skydda sig mot attacker.

 • Mikael Larsson, UDK
  20 Juni 2016

  Ransomware ett växande hot

  Ransomware är ett av de allra största hoten mot IT-säkerheten hos företag idag, att din information blir krypterad och låst tills du betalar en lösensumma. Mikael Larsson, expert hos UDK inom området, berättar på UDK:s webbplats hur företag kan skydda sig och vad som kan göras om det ändå händer.

Se alla relaterade nyheter