InfoTech Umeå

Algodoo i skolan
Anna Cederblad, Umeå kommun, Annika Kjellson Lind och Madelen Bodin, båda Umeå universitet, vill locka elever att upptäcka glädjen i naturvetenskap.

Vill få elever upptäcka naturvetenskap

Alltför många unga har dålig kunskap i naturvetenskap och teknik. Det vill forskare råda bot på, bland annat med hjälp av Algodoo, ett interaktivt läromedel utvecklat av forskare vid Umeå universitet.

Många svenska elever beskriver naturvetenskap som trist och svårt. Det vill forskare ändra på genom att utveckla kreativa och interaktiva lärmiljöer. Nu får Umeå universitet 4,6 miljoner kronor från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att arbeta med detta projekt.

De senaste rapporterna från PISA2009, Skolinspektionen och Skolverket är nedslående.  Svenska ungdomar är inte intresserade av och har dålig kunskap i naturvetenskap och teknik.

Elevernas egen kreativitet

– Vi vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att jobba med interaktiva miljöer och dra nytta av elevers egen kreativitet och förmåga att skapa kunskap, säger Annika Kjellsson Lind, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och föreståndare för Umevatoriet.

Projekt drivs i samverkan med Umevatoriet, Linköpings universitet, Visualiseringscenter C, samt skolor i Umeå och Norrköping.

– Samarbetet med Umevatoriet och Visualiseringscenter C ger oss också möjligheter att arbeta utanför den direkta skolmiljön, en miljö där intresse och motivationen lätt kan utvecklas, berättar Annika Kjellsson Lind.

Algodoo i datorer och på skrivtavlor

I projektet kommer en programvara för fysiksimuleringar, Algodoo, att användas tillsammans med bärbara datorer och interaktiva skrivtavlor. Algodoo är ett resultat från forskning om realtidssimulering i fysik vid Umeå universitet som rönt stor uppmärksamhet runt om i världen. Det används i ett 60-tal länder i fysikundervisning från de lägsta åldrarna upp till universitetsnivå. Madelen Bodin är doktorand i fysikdidaktik vid institutionen för fysik och forskar om simuleringar i fysikundervisning.

– Att så många elever och lärare alltmer får tillgång till datorer och interaktiva skrivtavlor ger nya förutsättningar för att jobba med innovativa läromedel. Att jobba kreativt med att bygga egna simuleringar för att visualisera fysikaliska fenomen och lösa problem placerar eleven i centrum för sitt eget lärande och motiverar eleven att bygga ny kunskap.

Utveckla interaktiva miljöer

Alla gymnasieelever i Umeå kommun har egna datorer och de flesta grundskolor är också på gång. Anna Cederblad, utvecklingsledare för gymnasie- och vuxenutbildningen på Umeå kommun, välkomnar projektet.

– Det ger oss ytterligare möjligheter att använda och utveckla de interaktiva miljöer vi redan nu bygger upp i skolorna i Umeå. Lärarna får också möjlighet till kompetensutveckling, både när det gäller de tekniska miljöerna och de verktyg och program som används. Det är en oerhört viktig del för att kunna skapa en bra lärmiljö.

Text avMikael Hansson
Publicerad

Fler nyheter om simulering

 • Clarence Jakobson
  28 Januari 2016

  25 miljoner i nya affärer på tre månader

  Med en ny affärsmodell har Oryx Simulations tagit in 25 miljoner kronor i nya affärer under de senaste tre månaderna. VD Clarence Jacobson menar att nu vänder företaget uppåt igen efter ett år som varit lite skakigt.

 • Terex och Oryx
  27 Januari 2016

  Umeåföretag tar hem stororder

  Oryx Simulation i Umeå tar hem stororder på simulatorlösningar från världsledande kranmaskintillverkaren Terex.

 • NLAFET
  17 November 2015

  Miljonanslag för framtidens superdatorer

  Umeå universitet har tillsammans med tre internationella partners beviljats över 36 miljoner kronor till ett stort forskningsprojekt om metoder och programvara för framtida superdatorer.

Se alla relaterade nyheter