InfoTech Umeå

Bygget av interaktiv cylinderformad digital skärm
Björn Yttergren, Interactive Institute Umeå, övervakar bygget av interaktiv cylinderformad digital skärm till den luftmätare som Be Green placerat i Umeå.

Cylinderformad skärm från Umeå presenteras hos Google

En interaktiv skärm formad som en cylinder. Det kunde Interactive Institute Umeå presentera under en Google-konferens i San Francisco. Skärmen användes för att visa på luftkvaliteten i Umeå.

Uppdraget att utforma den cylinderformade digitala skärmen kom från Be Green vid Umeå kommun i samband med att en luftmätare placerades ut i centrala staden.

Luftmätaren visade på kvaliteten på luften i centrum men Interactive Institute
tog också fram en interaktiv funktion med vilken det gick att styra mätaren som ett tv-spel. Spelaren kunde då ändra händelserna i spelet för att se vad som händer med luftkvaliteten om exempelvis bussar ersätter bilar. Eftersom skärmen har en cylinderform kan inte spelaren se hela bilden vilket inbjuder till att de som står vid sidan om kan berätta vad mer som rör sig i bilden och snart kommer in i spelarens synfält. Tanken är att det ska kunna öka den gemensamma upplevelsen av spelet.

Styra spelet med gester

Den interaktiva delen av luftmätaren sker bland annat genom en Kinect-kamera som fångar upp spelarens gester vilket gör det möjligt att styra spelet med enbart kroppen.

En mängd specifika tekniska lösningar fick också tas fram, bland annat för att installationen skulle klara snö och is, och även för att exempelvis barn inte skulle komma åt kablar och teknikutrustning.

Den digitala skärmen har i början av juni 2013 presenterats på Googles huvudkontor i San Francisco vid konferensen The International Symposium on Pervasive Displays av Ru Zarin och Nigel Papworth från Interactive Institute.

– Intresset för presentation var mycket stort, berättar Ru Zarin.

Läs mer om
specifikationerna för skärmen i detta paper av författarna Rouien Zarin, Nicholas True, Nigel Papworth, Kent Lindberg och Daniel Fällman.

Nigel Papworth vid Google konferens om pervasive displays
Nigel Papworth, Interactive Institute Umeå, presenterar den cylinderformade interaktiva digitala skärmen vid Google-konferensen Pervasive Displays.

 

Ru Zarin vid Google huvudkontor
Ru Zarin från Interactive Institute passade på att låna en av Googles cyklar under konferensen Pervasive Displays.

Text: Mikael Hansson, Foto: Interactive Institute Umeå

Text avMikael Hansson
Publicerad

Fler nyheter om UDK

 • Jörgen Bolin, UDK, och Ludvig Henningsson, Advitech
  20 Oktober 2016

  UDK förvärvar Advitech

  UDK i Umeå förvärvar konsultbolaget Advitech och förstärker sitt erbjudande för verksamhetsnära IT-lösningar med affärssystem, beslutsstödjande tjänster och infrastruktur som grund.

 • Jörgen Bolin och Joakim Öhgren, UDK.
  7 Oktober 2016

  UDK satsar på Qlikview

  UDK satsar på beslutsstödsverktyget Qlikview. Det är början på företagets strategi att leverera tjänster och lösningar inom både affärssystem och Business intelligence, BI.

 • Mikael larsson, UDK och Fredrik Johansson, Check Point Sverige
  21 September 2016

  Säkerhetsskydd allt mer viktigt

  Att skydda sig mot attacker på nätet blir allt mer viktigt. Nyligen genomförde UDK ett seminarium om säkerhetshot och ransomware och hur organisationer kan skydda sig mot attacker.

 • Mikael Larsson, UDK
  20 Juni 2016

  Ransomware ett växande hot

  Ransomware är ett av de allra största hoten mot IT-säkerheten hos företag idag, att din information blir krypterad och låst tills du betalar en lösensumma. Mikael Larsson, expert hos UDK inom området, berättar på UDK:s webbplats hur företag kan skydda sig och vad som kan göras om det ändå händer.

Se alla relaterade nyheter