InfoTech Umeå

Teknisk utvecklingsledare/koordinator till Registercentrum Norr, Umeå

FöretagFoU-staben, Västerbottens läns landsting
Sista ansökningsdag2 Maj 2017
Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad?
Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.
Vi söker dig som vill du vara med och genomföra den nya organisationen för kvalitetsregister och registercentra.
Med start hösten 2017 går vi succesivt över till ett nytt arbetssätt och en ny organisation där kvalitetsregister och registercentra kommer att vara integrerat i ett nytt nationellt och regionalt system för kunskapsstyrning.
Som en viktig del i anpassningen till det nya systemet söker vi nu en teknisk utvecklingsledare/koordinator. Du kommer att ingå ett tvärprofessionellt team bestående av 13 personer. Fem av dessa arbetar med IT, fyra är statistiker.
Register Centrum Norr (RC Norr) drivs sedan 2012 inom FoU-staben vid Västerbottens läns landsting. Vi har både ett nationellt och ett regionalt uppdrag. Det nationella uppdraget är att vara kompetenscentrum till stöd för nationella kvalitetsregister genom att tillhandahålla IT-stöd (registerplattform), utveckla metoder och presentationsformer för användning av registerdata för planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården och för klinisk forskning. I det regionala uppdraget ger vi kompetensmässigt stöd till landsting/regioner som är ansvariga för kvalitetsregister, och för användning av registerinformation för planering, uppföljning, analys och kvalitetssäkring/utveckling av verksamheten samt inom klinisk forskning.
 
Arbetsbeskrivning
 Dina viktigaste arbetsuppgifter blir:
- att tillsammans med registerproduktägare vara RC Norrs kontaktperson gentemot kvalitetsregister i IT-frågor och mottagare av beställningar av tekniska och tvärfunktionella utvecklingsprojekt.
- att ansvara för att bevaka relevant utveckling på IT-området, särskilt relaterat till krav och önskemål om ny och utvecklad funktionalitet.
- att bidra till att ny teknisk funktionalitet kan realiseras.
- att vara projektledare för större tekniska utvecklingsprojekt, väga in legala förutsättningar och utgöra ett stöd vid avtal och upphandling.
- att företräda RC Norr i IT-frågor i olika samarbetsgrupperingar på lokal, regional och nationell nivå, t.ex. för en ökad integrering mellan kvalitetsregisterplattformar och mellan kvalitetsregister och e-hälsa.
 
Kvalifikationer
 Du har akademisk utbildning inom ett för verksamheten relevant område. Du kan vara system- eller datavetare, men även annan utbildningsbakgrund kan vara lämplig. Erfarenhet av arbete inom IT-området i offentlig eller privat verksamhet är ett krav. Du bör således ha betydande teknisk kompetens. Erfarenhet och gärna utbildning inom projektledning är meriterande, liksom erfarenhet från kvalitetsregisterarbete. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Du ska vara serviceinriktad, flexibel, och intresserad av att bidra till att driva utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens IT-frågor framåt. Du gillar att arbeta i tvärfunktionell miljö som spänner över systemutveckling, juridik, ekonomi och representation.
 
Anställningsvillkor
 Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
LK 17-10
 
Ansökan
 Sista ansökningsdatum: 2017-05-02
 Arbetsgivarens referensnummer: LK 17-10
 
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).
 
Upplysningar
Jack Lysholm
Enhetschef, professor
070-3330736
jack.lysholm@vll.se

Fackliga kontaktpersoner
Solveig Brändström
SACO
073-820 12 02
solveig.brandstrom@vll.se
Lars Burström
för Vision
070-697 69 27
lars.burstrom@vll.se
För mer information: http://www.registercentrumnorr.vll.se/

Kontaktinformation

Enhetschef/professor Jack Lysholm, tfn 070-333 07 36
http://www.registercentrumnorr.vll.se/